ஏற்றத்தாழ்வை வளர்க்கும் இணையவழிக் கற்றல்

,வெளியிடப்பட்டது

30 ஜூன், 2020 கரோனா ஊரடங்கினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றன மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் உண்டு உறைவிட சிறப்புப் பள்ளிகள். இனி…
Continue reading ஏற்றத்தாழ்வை வளர்க்கும் இணையவழிக் கற்றல்

ஒரு பார்வையற்ற வாசகனின் தினசரி கனவு

,வெளியிடப்பட்டது

30 ஜூன், 2020 அன்றிலிருந்து இன்றுவரை மக்களிடம் அருகிவிடாமல் தொடர்வது காலையில் தினசரிகள் படிப்பது என்கிற பழக்கம். ஆனால், அதுவும்…
Continue reading ஒரு பார்வையற்ற வாசகனின் தினசரி கனவு