கிரிக்கெட் அணிக்கு அங்கீகாரம் தர கோரிக்கை 

,வெளியிடப்பட்டது

நன்றி இந்து தமிழ்த்திசை சென்னை  மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அணியை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம் பாட்டு ஆணையம் அங்கீகரிக்க…
Continue reading கிரிக்கெட் அணிக்கு அங்கீகாரம் தர கோரிக்கை 

தேவாரம் மேற்பார்வையில் விசாரணை

,வெளியிடப்பட்டது

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு சென்னை   நன்றி இந்து தமிழ்த்திசை 06.ஆகஸ்ட்.2019 சென்னையில் நடைபெறும் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு…
Continue reading தேவாரம் மேற்பார்வையில் விசாரணை