ஹெலன் கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சஞ்கத்தின் மூன்றாவது கருத்தரங்கு

ஹெலன் கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சஞ்கத்தின் மூன்றாவது கருத்தரங்கு

,வெளியிடப்பட்டது

30 ஆகஸ்ட், 2020 ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கம் வழங்கும்மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன் தொடர்பான கருத்தரங்கு: மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன் தொடர்பான அரசின் பல்வேறு…
Continue reading ஹெலன் கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சஞ்கத்தின் மூன்றாவது கருத்தரங்கு

சர்தார் படேல் உதவித்தொகை: விண்ணப்பிக்கும் நேரம் இது

,வெளியிடப்பட்டது

இளங்கலையில் கலை, அறிவியல், வணிகம் மற்றும் சிறப்புக் கல்வியில் முதல் மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு பயின்றுவரும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு…
Continue reading சர்தார் படேல் உதவித்தொகை: விண்ணப்பிக்கும் நேரம் இது