விரைவான நீதி வேண்டும், விளிம்புநிலை மனிதர்க்கெல்லாம்

,வெளியிடப்பட்டது

ஜூன் 30, 2020 அடையாள அட்டை வைத்திருக்கும் 13.35  லட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஊரடங்கு கால நிவாரணமாக ரூ. 1000 வழங்கப்படும் …
Continue reading விரைவான நீதி வேண்டும், விளிம்புநிலை மனிதர்க்கெல்லாம்