ஆக்கபூர்வ உரையாடலுக்கு அழைக்கிறது சங்கம்

,வெளியிடப்பட்டது

9 ஆகஸ்ட், 2020 பார்வையற்ற கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் பட்டதாரிகள் சங்கம் நடத்தும்இணையவெளி கருத்தரங்கம்புதிய கல்விக் கொள்கையில் பார்வையற்றோர் எதிர்பார்ப்புகளும்…
Continue reading ஆக்கபூர்வ உரையாடலுக்கு அழைக்கிறது சங்கம்

மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்டது இணையவழிக் கற்றலுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள், மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளின் கற்றல் குறித்து ஐந்தே வரிகள்

,வெளியிடப்பட்டது

18 ஜூன், 2020  நடுவண் மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறையின் கீழ் இயங்கும் பள்ளிக்கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவு துறையால், அனைத்து மாநிலங்களுக்குமான…
Continue reading மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்டது இணையவழிக் கற்றலுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள், மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளின் கற்றல் குறித்து ஐந்தே வரிகள்

கருத்துகளுக்கு வலுச்சேருங்கள்

,வெளியிடப்பட்டது

 புதிய கல்விக்கொள்கை வரைவு 2019ல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்புக் கல்வி குறித்தோ, சிறப்புப் பள்ளிகள் குறித்தோ எதுவும் பேசப்படவில்லை. உள்ளடங்கிய கல்வியை…
Continue reading கருத்துகளுக்கு வலுச்சேருங்கள்

சிறப்புக் குழந்தைகளுக்கான இடம் எங்கே?

,வெளியிடப்பட்டது

நன்றி இந்து தமிழ்த்திசை – வெற்றிக்கொடி:N பிரியசகி N உலக மக்கள்தொகையில் சுமார் 15 சதவீதத்தினர் மாற்றுத்திறனாளிகள் என்று உலக…
Continue reading சிறப்புக் குழந்தைகளுக்கான இடம் எங்கே?