“ஊராட்சி ஒன்றியந்தோரும் ஒரு சிறப்புப் பள்ளி”. அதிரடிக்கும் சிபிஎம் தேர்தல் அறிக்கை:

,வெளியிடப்பட்டது

இந்திய கம்னியூஸ்ட் கட்சி மாக்சிஸ்ட் தேசிய அளவில் வெளியிட்ட தனது தேர்தல் அறிக்கையில் மாற்றுத்திறனாளிகள் தொடர்பான  சில அறிவிப்புகளை வழங்கியிருந்தது.…
Continue reading “ஊராட்சி ஒன்றியந்தோரும் ஒரு சிறப்புப் பள்ளி”. அதிரடிக்கும் சிபிஎம் தேர்தல் அறிக்கை:

காங்கிரசின் தேர்தல் அறிக்கையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அறிவிப்புகள் எவை?

,வெளியிடப்பட்டது

காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை, அதன் தலைவர் திரு. ராகுல் காந்தி அவர்களால் வெளியிடப்பட்டது. விவசாயத்திற்கான, தனி பட்ஜெட், பள்ளிக்கல்வி…
Continue reading காங்கிரசின் தேர்தல் அறிக்கையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அறிவிப்புகள் எவை?