சட்ட திருத்தம் இல்லை, நீதித் திரிப்பு

,வெளியிடப்பட்டது

31 ஜூலை, 2020 ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டு நூறு நாட்கள் கடந்த பின்னும், அதனால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் சமூகத்திற்கு, மத்திய…
Continue reading சட்ட திருத்தம் இல்லை, நீதித் திரிப்பு

விரைவான நீதி வேண்டும், விளிம்புநிலை மனிதர்க்கெல்லாம்

,வெளியிடப்பட்டது

ஜூன் 30, 2020 அடையாள அட்டை வைத்திருக்கும் 13.35  லட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஊரடங்கு கால நிவாரணமாக ரூ. 1000 வழங்கப்படும் …
Continue reading விரைவான நீதி வேண்டும், விளிம்புநிலை மனிதர்க்கெல்லாம்