கல்விக்கொள்கைகளும் காவுகொடுக்கப்படும் அடிப்படை விழுமியங்களும்

கல்விக்கொள்கைகளும் காவுகொடுக்கப்படும் அடிப்படை விழுமியங்களும்

,வெளியிடப்பட்டது

31 ஆகஸ்ட், 2020 மாற்றுத்திறனாளியின் புகைப்படம்மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சட்டம் 2016 போலவே, மாற்றுத்திறனாளிகள் கல்வி தொடர்பாகவும் தனித்த ஒரு சட்டம் வேண்டும்…
Continue reading கல்விக்கொள்கைகளும் காவுகொடுக்கப்படும் அடிப்படை விழுமியங்களும்