ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு

ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு

,வெளியிடப்பட்டது

20 செப்டம்பர், 2020 ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கம் வழங்கும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தொடர் பயிற்சி வகுப்புகள்: (பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மட்டும்)…
Continue reading ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு

ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கம் நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தொடர் பயிற்சி வகுப்புகள்

ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கம் நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தொடர் பயிற்சி வகுப்புகள்

,வெளியிடப்பட்டது

9 செப்டம்பர், 2020 தொடக்க நாள்: செப்டம்பர் 9: நேரம்: மாலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை.…
Continue reading ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கம் நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தொடர் பயிற்சி வகுப்புகள்

அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஒரே நடைமுறையைப் பின்பற்றுக!

அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஒரே நடைமுறையைப் பின்பற்றுக!

,வெளியிடப்பட்டது

7 செப்டம்பர், 2020 ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் மாதத்தில், மாற்றுத்திறனாளிகள் உள் மாவட்டத்திற்குள் சென்றுவர பயன்படுத்தும் இலவச பயணச்சலுகை அட்டையை…
Continue reading அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஒரே நடைமுறையைப் பின்பற்றுக!

ஹெலன் கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சஞ்கத்தின் மூன்றாவது கருத்தரங்கு

ஹெலன் கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சஞ்கத்தின் மூன்றாவது கருத்தரங்கு

,வெளியிடப்பட்டது

30 ஆகஸ்ட், 2020 ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கம் வழங்கும்மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன் தொடர்பான கருத்தரங்கு: மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன் தொடர்பான அரசின் பல்வேறு…
Continue reading ஹெலன் கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சஞ்கத்தின் மூன்றாவது கருத்தரங்கு

இளையோருக்கான இரண்டாவது கருத்தரங்கு

,வெளியிடப்பட்டது

18 ஆகஸ்ட், 2020     நினைவூட்டும் பொருட்டு: இன்னும் ஓரிரு மணி நேரங்களில், ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கம் வழங்கும்…
Continue reading இளையோருக்கான இரண்டாவது கருத்தரங்கு

ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கம் வழங்கும், மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன் தொடர்பான இரண்டாவது கருத்தரங்கு:

,வெளியிடப்பட்டது

8 ஆகஸ்ட், 2020 மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன் தொடர்பான அரசின் பல்வேறு நலத்திட்டங்களும் அவற்றைப் பெறும் வழிமுறைகளும்: அன்புடையீர் வணக்கம்! மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக…
Continue reading ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கம் வழங்கும், மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன் தொடர்பான இரண்டாவது கருத்தரங்கு:

எல்லோரும் இணைவோம், இடுக்கண் களைவோம்!

,வெளியிடப்பட்டது

26 ஜூலை, 2020 அன்புள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் நல விரும்பிகளே! இன்னும் சில மணிநேரங்களில் தொடங்கவிருக்கிற, ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கத்தின் முதல்…
Continue reading எல்லோரும் இணைவோம், இடுக்கண் களைவோம்!