சொல்லுங்கள்! என்ன செய்யலாம்?

,வெளியிடப்பட்டது

31 ஜூலை, 2020 பொதுத்தேர்வு முடிவுகளைத் தாங்கி வந்த கடந்த ஜூலை மாதமானது,, ஓவியா, காவியா என்ற இரண்டு திறமையான…
Continue reading சொல்லுங்கள்! என்ன செய்யலாம்?

ஏற்றத்தாழ்வை வளர்க்கும் இணையவழிக் கற்றல்

,வெளியிடப்பட்டது

30 ஜூன், 2020 கரோனா ஊரடங்கினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றன மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் உண்டு உறைவிட சிறப்புப் பள்ளிகள். இனி…
Continue reading ஏற்றத்தாழ்வை வளர்க்கும் இணையவழிக் கற்றல்