கருணை வேண்டாம், கடமை போதும்

கருணை வேண்டாம், கடமை போதும்

,வெளியிடப்பட்டது

31 ஆகஸ்ட் 2020 சவால்முரசு லோகோபார்வையற்றவர்களுக்கு ஏடிஎம் உட்பட வங்கியின் அனைத்து வசதிகளும் எந்தவித மறுப்புமின்றி வழங்கப்பட வேண்டும் என…
Continue reading கருணை வேண்டாம், கடமை போதும்

சொல்லுங்கள்! என்ன செய்யலாம்?

,வெளியிடப்பட்டது

31 ஜூலை, 2020 பொதுத்தேர்வு முடிவுகளைத் தாங்கி வந்த கடந்த ஜூலை மாதமானது,, ஓவியா, காவியா என்ற இரண்டு திறமையான…
Continue reading சொல்லுங்கள்! என்ன செய்யலாம்?

களப்பணி வீரனுக்கு இதழின் அஞ்சலி

,வெளியிடப்பட்டது

30 ஜூன், 2020 இந்தியப் பார்வையற்றோர் முற்போக்கு சங்கத்தின் தலைவர் திரு. A.K. அருணாச்சலம் மற்றும் அவர் மனைவி கீதா…
Continue reading களப்பணி வீரனுக்கு இதழின் அஞ்சலி