“பேருந்து நிலையங்களில் பெட்டிக்கடைகள், மாவட்டந்ந்தோறும் தொழில்ப்பயிற்சி மையங்கள்” கருத்தரங்கில் முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள் என்னென்ன?

“பேருந்து நிலையங்களில் பெட்டிக்கடைகள், மாவட்டந்ந்தோறும் தொழில்ப்பயிற்சி மையங்கள்” கருத்தரங்கில் முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள் என்னென்ன?

,வெளியிடப்பட்டது

31 ஆகஸ்ட், 2020 கரோனா நோய்த்தொற்றின் காரணமாக தனி மனித இடைவெளி, தொடுதலைத் தவிர்த்தல் போன்றவை புதிய இயல்பு (new…
Continue reading “பேருந்து நிலையங்களில் பெட்டிக்கடைகள், மாவட்டந்ந்தோறும் தொழில்ப்பயிற்சி மையங்கள்” கருத்தரங்கில் முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள் என்னென்ன?

முக்கிய முன்னெடுப்பாய் அமைந்த முதல் கருத்தரங்கு

முக்கிய முன்னெடுப்பாய் அமைந்த முதல் கருத்தரங்கு

,வெளியிடப்பட்டது

31 ஆகஸ்ட், 2020 “நமக்கான பிரச்சனைகளை நமக்குள்ளேயே பேசிக்கொண்டிருப்பது வீண் வேலை.” இது ஜூம் வழியே நடக்கும் கருத்தரங்குகள் குறித்து,…
Continue reading முக்கிய முன்னெடுப்பாய் அமைந்த முதல் கருத்தரங்கு