இருளைப் போக்குகிறதா திரைவெளிச்சம் 2.0 : பகுதி – 1.

இருளைப் போக்குகிறதா திரைவெளிச்சம் 2.0 : பகுதி – 1.

,வெளியிடப்பட்டது

31 ஆகஸ்ட், 2020 கா. செல்வம்  விரல்மொழியர் தமிழ்த் திரைப்படங்களில் பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் எவ்வாறு சித்தரிக்கப்படுகின்றனர் என்பது பற்றிய, பார்வை…
Continue reading இருளைப் போக்குகிறதா திரைவெளிச்சம் 2.0 : பகுதி – 1.

ஐந்தாவது கருத்தரங்கிற்கு அழைக்கிறது பேரவை

,வெளியிடப்பட்டது

பார்வையற்ற முற்போக்குச் சிந்தனையாளர் பேரவையின் ஐந்தாவது மாதாந்திர இணையவழிக் கருத்தரங்கம்இன்று (16 August-2020,  நியாயிரு) காலை 11 மணிக்கு!இந்தியத் திரைப்படங்களில்…
Continue reading ஐந்தாவது கருத்தரங்கிற்கு அழைக்கிறது பேரவை

நன்றி மின்னம்பலம்: திரை தரிசனம்: பிளைண்ட் பீஸ்ட்!

,வெளியிடப்பட்டது

 முகேஷ் சுப்ரமணியம்தொடுதல் உணர்வைக் கலையாய் மாற்ற முற்படும் பார்வையற்ற சிற்பக் கலைஞனுக்கும் அகப்பட்ட பெண்ணொருத்திக்கும் நிகழும் உடல் மீதான போரும்…
Continue reading நன்றி மின்னம்பலம்: திரை தரிசனம்: பிளைண்ட் பீஸ்ட்!