சொல்லுங்கள்! என்ன செய்யலாம்?

,வெளியிடப்பட்டது

31 ஜூலை, 2020 பொதுத்தேர்வு முடிவுகளைத் தாங்கி வந்த கடந்த ஜூலை மாதமானது,, ஓவியா, காவியா என்ற இரண்டு திறமையான…
Continue reading சொல்லுங்கள்! என்ன செய்யலாம்?

ஒரு பார்வையற்ற வாசகனின் தினசரி கனவு

,வெளியிடப்பட்டது

30 ஜூன், 2020 அன்றிலிருந்து இன்றுவரை மக்களிடம் அருகிவிடாமல் தொடர்வது காலையில் தினசரிகள் படிப்பது என்கிற பழக்கம். ஆனால், அதுவும்…
Continue reading ஒரு பார்வையற்ற வாசகனின் தினசரி கனவு