வங்கி மேலாளர்களே! உங்களுக்கு என்னதான் பிரச்சனை?

,வெளியிடப்பட்டது

31 ஜூலை, 2020 ரவிக்குமார் இப்போதுதான் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் ஏடிஎம் வசதி கிடைக்கவில்லை என்ற ஒரு பார்வையற்றவரின் கதறலுக்குத்…
Continue reading வங்கி மேலாளர்களே! உங்களுக்கு என்னதான் பிரச்சனை?

சட்ட திருத்தம் இல்லை, நீதித் திரிப்பு

,வெளியிடப்பட்டது

31 ஜூலை, 2020 ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டு நூறு நாட்கள் கடந்த பின்னும், அதனால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் சமூகத்திற்கு, மத்திய…
Continue reading சட்ட திருத்தம் இல்லை, நீதித் திரிப்பு