வங்கி மேலாளர்களே! உங்களுக்கு என்னதான் பிரச்சனை?

,வெளியிடப்பட்டது

31 ஜூலை, 2020 ரவிக்குமார் இப்போதுதான் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் ஏடிஎம் வசதி கிடைக்கவில்லை என்ற ஒரு பார்வையற்றவரின் கதறலுக்குத்…
Continue reading வங்கி மேலாளர்களே! உங்களுக்கு என்னதான் பிரச்சனை?