31 அக்டோபர் 2020, இதழிலிருந்து, சினிமா

new version but not updated

இரண்டாம் வெர்ஷனில் இசை புதிது. சூழலின் கதை புதிது. பாகவதர் பாத்திரத்தில் சுகன்யா. எல்லாம் சரிதான். ஆனால்

Read more