31 அக்டோபர் 2020, இதழிலிருந்து, செய்திகள்

தேர்தல் கலைகட்டும் பீஹாரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நிலை; தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய பத்து தகவல்கள்

பீஹாரில் ஊனமுற்றோருக்கான மாதாந்திர ஓய்வூதியம் எவ்வளவு தெரியுமா? கல்வியறிவு பெற்ற ஊனமுற்றவர்கள் எத்தனைபேர்?

Read more