அன்புக் குழந்தைகளே! உங்களுக்கும் போட்டிகள் உண்டு!

அன்புக் குழந்தைகளே! உங்களுக்கும் போட்டிகள் உண்டு!

,வெளியிடப்பட்டது

நீங்க பார்வை மாற்றுத்திறனாளியா? உங்களுக்கு வயசு 6லிருந்து 17க்குள்ளவா?
அப்படினா ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கம் நடத்துற தனித்திறன் போட்டி உங்களுக்க்உத்தான். உங்களுக்கு சிறப்பா என்ன தெரியும்?