ஞானத்தகப்பன் புகழ் போற்ற, நாம் எடுக்கும் விழா

ஞானத்தகப்பன் புகழ் போற்ற, நாம் எடுக்கும் விழா

,வெளியிடப்பட்டது

ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கம் கொண்டாடும்
ஜனவரி 4 உலக பிரெயில் நாள் மற்றும்
பார்வையற்றோருக்கான ஹெலன்கெல்லர் போட்டித் தேர்வு மையத்தின் நூறாவது நாள் வெற்றிவிழா:

சிறப்பு விருந்தினர்