“சரண்யாவின் இறப்பிற்கு நீதி வேண்டும்!” மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆணையருக்கு ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கம் கடிதம்

“சரண்யாவின் இறப்பிற்கு நீதி வேண்டும்!” மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆணையருக்கு ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கம் கடிதம்

,வெளியிடப்பட்டது

ஊனமுற்றோருக்கான உரிமைகள் சட்டம் 2016 மாநிலத்தில் முழுமையாகவும், வலிமையாகவும் அமல்ப்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்யும் பொருட்டு, ஊனமுற்றோருக்கான பிரதிநிதிகளைக்கொண்ட ஒரு குழுவினை ஏற்படுத்திட வேண்டும்