கடந்துபோகும் 2020 ஆண்டு, கடகடனு ஒரு ரிவைண்டு

கடந்துபோகும் 2020 ஆண்டு, கடகடனு ஒரு ரிவைண்டு

,வெளியிடப்பட்டது

வருஷம் முழுக்க அரசுக்கும் நமக்கும் வாய்க்கால் வரப்புத் தகராறுதான்ணே. ஸ்டேட்டாவது கொஞ்சம் கேட்டுக்குள்ள நின்னாங்க. என்ன வேணும்? ஏது தேவைனு…
Continue reading கடந்துபோகும் 2020 ஆண்டு, கடகடனு ஒரு ரிவைண்டு