சல்யூட்! விக்ரம் சல்யூட்!

சல்யூட்! விக்ரம் சல்யூட்!

,வெளியிடப்பட்டது

விக்ரமின் வழிகாட்டி எத்தகைய புரிதலும், நிதானமும் பொறுமையும் கொண்டவர் என்பதை நம்மால் எளிதாக ஊகிக்க முடிகிறது.