மாற்றுத்திறனாளிகளை புறக்கணித்துள்ள மத்திய பட்ஜெட்.! ஊனமுற்றோர் உரிமைகளுக்கான தேசிய மேடை-NPRD கண்டனம்.! எதிர்ப்புப் போராட்டங்கள் நடத்த அறைகூவல்..!!

மாற்றுத்திறனாளிகளை புறக்கணித்துள்ள மத்திய பட்ஜெட்.! ஊனமுற்றோர் உரிமைகளுக்கான தேசிய மேடை-NPRD கண்டனம்.! எதிர்ப்புப் போராட்டங்கள் நடத்த அறைகூவல்..!!

,வெளியிடப்பட்டது

பார்வையற்றோர் குறித்தும், பார்வையின்மை பற்றியும், உரையாட, பார்வையற்றோரின் படைப்பாக்கத்தை உலகிற்கு முன்வைக்க, விழிச்சவால், விரல்மொழியர் வரிசையில் மற்றுமோர் புதிய முயற்சி ‘தொடுகை’
படியுங்கள். மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து ஆதரவு தாருங்கள்.
https://thodugai.in