“பெரிய ஏமாற்றமும் சிறிய வரவேற்பும் உடைய பட்ஜெட்” டாராட்டாக் அறிக்கை

“பெரிய ஏமாற்றமும் சிறிய வரவேற்பும் உடைய பட்ஜெட்” டாராட்டாக் அறிக்கை

,வெளியிடப்பட்டது

சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மனநலக் காப்பகத்தை மேம்படுத்த ரூ.40 கோடி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது வரவேற்கத்தக்கது