ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கம் கொண்டாடும் அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் தினவிழா அழைப்பிதழ்

ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கம் கொண்டாடும் அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் தினவிழா அழைப்பிதழ்

,வெளியிடப்பட்டது

நாள்: 12, டிசம்பர் 2021
நேரம்: காலை மணி 10 30

கூடுகை இணைப்பு:
https://us02web.zoom.us/j/85885858236?pwd=SFlDQUJpQm9Qc0pmZVBJUW9MYitmQT09

கூடுகைக் குறியீடு: 858 8585 8236
கடவுக்குறி: 031212