மாட்டுத்தாவணியில் பார்வையற்றவரிடம் வழிப்பறி: என்ன ஆயின காவல்த்துறையின் கண்களான சிசிடீவி கேமராக்கள்?

,வெளியிடப்பட்டது

தாக்குதலுக்கு்ள்ளானவர் எளிதில் அடையாளம் காணக்கூடிய ஒரு பார்வையற்றவர்.