மாவட்ட அளவிலான கரோனா வார் ரூம் தொடர்பு எண்கள்

,வெளியிடப்பட்டது

தமிழக அரசு மாவட்ட அளவில் செயல்படும் கரோனா கட்டுப்பாட்டு மையங்களின் தொடர்பு எண்களை வெளியிட்டுள்ளது. பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் அணுகும் வகையில்…
Continue reading மாவட்ட அளவிலான கரோனா வார் ரூம் தொடர்பு எண்கள்