அரசுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்

,வெளியிடப்பட்டது

போராட்டத்தில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும்