பொன்னியின் செல்வனும் புரையோடிப்போன மெத்தனமும்

பொன்னியின் செல்வனும் புரையோடிப்போன மெத்தனமும்

,வெளியிடப்பட்டது

மாநிலத்தின் நூற்றாண்டு பாரம்பரியம் கொண்ட பார்வையற்றோருக்கான அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி பூவிருந்தவல்லியில் கடந்த ஒரு வாரகாலமாக பொறுப்பு என்ற பெயரில்கூட எவரும் தலைமை ஆசிரியர்/முதல்வராக நியமிக்கப்படவில்லை என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?