அமைச்சர்களைத் தொடர்புகொள்ள அலைபேசி எண்கள்

,வெளியிடப்பட்டது

மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை உயர் அலுவலர்கள் மற்றும் அனைத்து மாவட்ட மறுவாழ்வு அலுவலர்களும் தங்கள் அலைபேசித் தொடர்பு எண்களை வழங்க முன்வரலாம்.