கல்வி தொடர்பான அரசாணைகள்/ஆவணங்கள்/கடிதங்கள்

உண்டு உறைவிட சிறப்புப் பள்ளிகளில் தங்கிப் பயிலும் மாற்றுத்திறனாளிக் குழந்தைகளுக்கான ஒரு மாதத்திற்கான உணவு நிதியை ரூ. 900ஆக உயர்த்தி வழங்கும் அரசாணை

***

TET ஆசிரியர்த் தகுதித் தேர்வில் ஐந்து விழுக்காடு மதிப்பெண் குறைப்பு வழங்கும் அரசாணை

***

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் தேர்வுச்சலுகை தொடர்பான அரசாணை

***

தேர்வுச்சலுகை அரசாணை

***

தேர்வெழுத கல்வித்துறை வழங்கும் சலுகை

***

தேர்வெழுத சலுகை

***

தேர்வெழுத டிஸ்லெக்சியா மாணவர்களுக்கு சலுகை

***

தேர்வெழுதும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு கூடுதல் நேரம் வழங்கும் அரசாணை

***

பல்கலைக்கழக மானியக்குழு வெளியிட்டுள்ள பதிலி எழுத்தர்களுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்

***

அமைச்சரவை ஒப்புதல் பெற்ற புதிய கல்விக்கொள்கை 60 பக்கங்கள்