மாற்றுத்திறனாளிகள் தொடர்பான இதர அரசாணைகள்/ஆவணங்கள்/கடிதங்கள்

சாதாரணக் கட்டணம் கொண்ட நகரப் பேருந்துகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவசப்பயணம் வழங்கும் அரசாணை

***

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தமிழக அரசின் 75 விழுக்காடு பேருந்து கட்டண சலுகை வழங்கும் அரசாணை

***

கைவிடப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் உதவித்தொகை பெற 18ஆக வயது குறைப்பு அரசாணை

***

சுங்கச் சாவடி கட்டணங்களில் இருந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விளக்கு மத்திய அரசு அரசாணை

***

சுங்கச்சாவடி கட்டணங்களிலிருந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விலக்கு வழங்கும் ஒன்றிய அரசின் ஆணை

***

மாற்றுத்திறனாளிகள் சுங்கச்சாவடி கட்டண விலக்கு பெறுவதற்கான வழிமுறைகள்

***

பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஆர்பிட் ரீடர் வழங்குவதற்கான அரசாணை

***

ஆர்பிட் ரீடர் வழங்குவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்

***

பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் செவித்திறன் குறையுடையோருக்கு வழங்கப்படும் ரூ. 10000 மதிப்பிலான 10000 ஸ்மார்ட் ஃபோன்கள் அரசாணை

***

ரூ. 10000 மதிப்பிலான 10000 ஸ்மார்ட் ஃபோன்கள்: வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்