அரசு ஊழியர்கள் தொடர்பான அரசாணைகள்/ஆவணங்கள்/கடிதங்கள்

சிறப்புக் குழந்தைகளைப் பராமரிக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஆறு நாட்கள் சிறப்புத் தற்செயல் விடுப்பு வழங்கும் அரசாணை

***

தமிழ்நாடு அரசின் மாற்றுத்திறனாளி அரசூழியர்களுக்கான ஊர்திப்படி தொடர்பான அரசாணைகள்

***

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு பணி ஓய்வுபெறும் வயது 59 ஆக அதிகரித்து அரசாணை

***

தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊக்க ஊதியம் ரத்து தொடர்பான அரசாணை

***

தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் மருத்துவக் காப்பீடு அரசாணை

***

தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்்வித்துறை பணியிட மாறுதல் அரசாணை 2019-20

***

தமிழ்நாடு அரசு மாற்றுத்திறனாளி அரசு ஊழியர்கள் 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாக அலுவலகத்திலிருந்து வெளியேற சிறப்பனுமதி வழங்கும் அரசாணை

***

தமிழ்நாடு அரசில் இரண்டாண்டுகளுக்கு மேல் தொகுப்பூதியத்தில் வேலை செய்யும் மாற்றுத்திறனாளிகளை பணிநிரந்தரம் செய்வதற்கான அரசாணை

***

தமிழ்நாடு அரசு மாற்றுத்திறனாளி அரசு ஊழியர்கள் டிசம்பர் 3 அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் தினத்தைக் கொண்டாட வழங்கப்படும் சிறப்புத் தற்செயல் விடுப்பு அரசாணை

***

தமிழ்நாடு மாற்றுத்திறனாளி அரசு ஊழியர்களுக்கு தொழில் வரியிலிருந்து விலக்கு வழங்கும் அரசாணை

***

தமிழ்நாடு அரசு அலுவலகம் தோறும் மாற்றுத்திறனாளி அரசூழியர் குறைதீர் அலுவலர் நியமன அரசாணை

***

விடுமுறை காலங்களில் மாற்றுத்திறனாளி அரசு ஊழியர்களுக்கான ஊர்திப்படி “வழங்க வேண்டும்” மதுரை முதன்மைக்கல்வி அலுவலரின் செயல்முறை நடவடிக்கைகள்