சவால்முரசு ஒருங்கிணைக்கும், தமிழ்நாடு பார்வையற்றோர் சங்கத்தின் துணைத்தலைவர் மறைந்த செல்வி. ஏ. ராஜேஸ்வரி அவர்களுக்கான நினைவேந்தல் கூட்டம்

சவால்முரசு ஒருங்கிணைக்கும், தமிழ்நாடு பார்வையற்றோர் சங்கத்தின் துணைத்தலைவர் மறைந்த செல்வி. ஏ. ராஜேஸ்வரி அவர்களுக்கான நினைவேந்தல் கூட்டம்

,வெளியிடப்பட்டது
ராஜேஸ்வரி

நாள்: டிசம்பர் 4 ஞாயிற்றுக்கிழமை,

நேரம்: காலை 11 மணி.

மீட்டிங் இணைப்பு:

https://us02web.zoom.us/j/87657773821?pwd=TFBhQitxTUZiaHNDQWhTbG5lYTQzQT09

மீட்டிங் குறியீடு: 876 5777 3821

கடவு எண்: 101070

குறிப்பு: நேரலை கிடையாது.

தமிழ்நாடு பார்வையற்றோர் சங்கத்தின் துணைத்தலைவர் ராஜேஷ்வரி மறைந்தார்

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *