"பெரிய ஏமாற்றமும் சிறிய வரவேற்பும் உடைய பட்ஜெட்" டாராட்டாக் அறிக்கை

“பெரிய ஏமாற்றமும் சிறிய வரவேற்பும் உடைய பட்ஜெட்” டாராட்டாக் அறிக்கை

,வெளியிடப்பட்டது

சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மனநலக் காப்பகத்தை மேம்படுத்த ரூ.40 கோடி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது வரவேற்கத்தக்கது

டாராட்டாக் லோகோ

கூகுல் செய்திகளில் எம்மைப் பின்தொடர

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *