உரிமைக்குரல்கள்

உரிமைக்குரல்கள்

,வெளியிடப்பட்டது

மதுரையில் ஒரு பார்வையற்ற பெண் தன் அம்மாவின் உதவியோடு தனது வாக்கினைச் செலுத்தும்படி வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்.

டிஆர்பி முதுகலை ஆசிரியர்த் தேர்வினை எழுதவுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளின் கவனத்திற்கு

டிஆர்பி முதுகலை ஆசிரியர்த் தேர்வினை எழுதவுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளின் கவனத்திற்கு

,வெளியிடப்பட்டது

பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாற்றுத்திறனாளி தேர்வர்கள்
trbchairman@gmail.com
HELP LINE 9444630068,
9444630028
வழியாகத் தொடர்புகொள்ளவும்.

ஒரு போராட்ட அறிவிப்பும், பெற்றிருக்கிற வெற்றியும்

ஒரு போராட்ட அறிவிப்பும், பெற்றிருக்கிற வெற்றியும்

,வெளியிடப்பட்டது

அவர்களுக்கான குரலாய் அவர்களே மாறியிருக்கிறார்கள் என்பதால், இனி இலக்குகள் துல்லியமாக வகுக்கப்பட்டு, விரைவான வெற்றி சாத்தியம்

பிரெயிலில் ஓர் அழைப்பிதழ்

பிரெயிலில் ஓர் அழைப்பிதழ்

,வெளியிடப்பட்டது

இத்தகைய உணர்வுள்ள பார்வ்ஐயற்றவர்கள் இருக்கும்வரை பிரெயிலும் அதன் மகத்துவமும் என்றென்றும் அழியாமல் காக்கப்படும்

ஆட்காட்டி, நாட்காட்டி, அதுபற்றி

ஆட்காட்டி, நாட்காட்டி, அதுபற்றி

,வெளியிடப்பட்டது

பார்வையற்றவர்களின் மொழிமனத்தில் பெருமாள், அடியார், தேவலோகம், ஆசி போன்ற சொற்களைவிட கர்த்தர், சீடர், பரமண்டலம், இரட்சிப்பு ஆகிய சொற்கள் இன்னும் அழுத்தமான மேடுறுத்தப்பட்ட அரூப உருவங்களாக படிந்திருக்கின்றன.