மாவட்ட அளவிலான கரோனா வார் ரூம் தொடர்பு எண்கள்

,வெளியிடப்பட்டது
பட்டியல்
பட்டியல்

தமிழக அரசு மாவட்ட அளவில் செயல்படும் கரோனா கட்டுப்பாட்டு மையங்களின் தொடர்பு எண்களை வெளியிட்டுள்ளது. பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் அணுகும் வகையில் படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையை ஒருங்குறி வடிவில் கொடுத்துள்ளோம்.

குறிப்பு-முதல்நாள் வழங்கப்பட்ட எண்களில் சில மாற்றங்களைச் செய்து, தமிழக அரசு புதிய பட்டியலினை இன்று 20 மே 2021 வெளியிட்டுள்ளது. எனவே முந்தைய பட்டியல் திருத்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணையைப் படிக்க

ஒருங்குறி வடிவில் K. ஜெயநிதி

பகிர

Be the first to leave a comment

உங்கள் கருத்தை உள்ளிடுங்கள்