ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு

,வெளியிடப்பட்டது

20 செப்டம்பர், 2020

ஹெலன்கெல்லர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்கம் வழங்கும்

போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தொடர் பயிற்சி வகுப்புகள்:

(பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மட்டும்)

        president with banner.jpg

பங்கேற்றுப் பயன்பெற தொடர்புகொள்ளுங்கள்,

9655013030

சவால்முரசு: நமக்கான ஊடகம், – நமக்கு நாமே ஊடகம்

1 thought on “ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *