சவால்முரசு வழங்கும் ஆசிரியர் தின கொண்டாட்டம்: ‘மீண்டும் பள்ளிக்குப் போகலாம்’

,வெளியிடப்பட்டது
2 [செப்டம்பர், 2020
Meeting link:
https://us02web.zoom.us/j/88507507045
Meeting ID: 885 0750 7045

நேரம்: மாலை 5.45 மணி.
யூட்டூப் நேரலை:

https://www.youtube.com/channel/UCULghK3SBGOeJJZ4VFvjJQQ/featured?view_as=public  
இன்று: செப்டம்பர் 2 2020புதன்கிழமை:

 பங்கேற்கும் பள்ளிகள்:
1. இந்தியப் பார்வையற்றோர் சங்கம் (IAB) முன்னால் மாணவர்கள் மட்டும்.
2. T.E.L.C. பார்வையற்றோர் பள்ளி திருப்பத்தூர்
(சிவகங்கை மாவட்டம்) முன்னால் மாணவர்கள் மட்டும்.
3. செயின்ட் ஜோசப் பார்வையற்றோர் பள்ளி பரவை. முன்னால் மாணவர்கள் மட்டும்.
4. C.S.I. பார்வையற்றோர் பள்ளி அயர்னியபுரம் முன்னால் மாணவர்கள் மட்டும்.
5. நேத்ரோதயா பார்வையற்றோர் பள்ளி சென்னை.
 தமிழகமெங்கும் உள்ள அன்பார்ந்த பார்வை மாற்றுத்திறனாளி தோழர்களே!
ஆசிரியர் தினம் என்றவுடன் நீங்கள் பயின்ற பள்ளியும், உங்களால் மறக்கவே முடியாத ஆசிரியர்களின் நினைவுகளும் உங்களுக்குள் அலைமோதுகின்றனவா?
அப்படியானால், அதைப் பகிர்ந்துகொள்ள வாருங்கள் எங்களின் ஜூம் அரங்கிற்கு.
குறிப்பு: அன்மியூட் செய்யும் வாய்ப்பு பங்கேற்பாளர்களிடமே இருக்கும் என்பதால், தயவுகூர்ந்து உங்கள் சூழலை அமைதியாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு உங்களைச் சார்ந்ததாகும்.
நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாலரின் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாகவும், சுவாரசியமாகவும் பதிலளித்து, சிறப்புப் பள்ளிகளின் சிறப்பை இந்த உலகிற்கு உரத்துச் சொல்வோம் வாருங்கள்.

சவால்முரசு: நமக்கான ஊடகம், – நமக்கு நாமே ஊடகம்

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *