சிறப்புக் குழந்தைகளுக்கான இடம் எங்கே?

,வெளியிடப்பட்டது

நன்றி இந்து தமிழ்த்திசை – வெற்றிக்கொடி:N பிரியசகி N உலக மக்கள்தொகையில் சுமார் 15 சதவீதத்தினர் மாற்றுத்திறனாளிகள் என்று உலக…
Continue reading சிறப்புக் குழந்தைகளுக்கான இடம் எங்கே?

சிறப்புப் பள்ளிகளின் வேலைநாட்கள் தொடர்பான சுற்றறிக்கை

,வெளியிடப்பட்டது

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆணையரகம் காமராஜர் சாலை சென்னை -5. சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 5585 /சிப /2019 நாள் 16 07–2019…
Continue reading சிறப்புப் பள்ளிகளின் வேலைநாட்கள் தொடர்பான சுற்றறிக்கை

காது கேட்கும் கருவிகள் 4 ஆயிரம் கொள்முதல்

,வெளியிடப்பட்டது

நன்றி இந்து தமிழ்த்திசை:மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை முடிவு  சென்னை  தமிழகம் முழுவதும் 10 லட்சத் துக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திற…
Continue reading காது கேட்கும் கருவிகள் 4 ஆயிரம் கொள்முதல்

நன்றி மின்னம்பலம்: திரை தரிசனம்: பிளைண்ட் பீஸ்ட்!

,வெளியிடப்பட்டது

 முகேஷ் சுப்ரமணியம்தொடுதல் உணர்வைக் கலையாய் மாற்ற முற்படும் பார்வையற்ற சிற்பக் கலைஞனுக்கும் அகப்பட்ட பெண்ணொருத்திக்கும் நிகழும் உடல் மீதான போரும்…
Continue reading நன்றி மின்னம்பலம்: திரை தரிசனம்: பிளைண்ட் பீஸ்ட்!