அரசு சிறப்புப்பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு வாகனவசதி: மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆணையர் உத்தரவு

,வெளியிடப்பட்டது

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆணையரகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் அரசு செவித்திறன் குறையுடையோர் மற்றும் பார்வைத்திறன் குறையுடையோருக்கான சிறப்புப் பள்ளிகளில்,…
Continue reading அரசு சிறப்புப்பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு வாகனவசதி: மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆணையர் உத்தரவு